Current exhibition in Venice

 

Entropy
May 10 – September 1, 2019
Faurschou Foundation in Venice


He An
Yang Fudong
Liu Wei
Sun Xun
Zhao Zhao
Yu Ji
Chen Tianzhuo

Location: San Giorgio Maggiore Island
Map: Directions